Aanmelden
Lijkt basketballen je leuk? Kom dan eens langs op een trainingsavond en neem je sportkleding mee. De eerste 3 trainingen zijn gratis. Na deze 3 trainingen kun je lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij John Kamphuis van de ledenadministratie. Dit kan per e-mail: johnkamphuis@hotmail.com.

Voor meer informatie over trainingstijden en teams kun je contact opnemen met de Technische Commissie (tc@jollyjumpersbasketbal.nl). Het actuele trainingsthema vindt je HIER.
Informatie over de hoogte van de contributie en leeftijdsindelingen vind je HIER.

Stichting Leergeld Tubbergen

Stichting Leergeld Tubbergen wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen!

Hoe werkt Leergeld? Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie en of u (uw kind) in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de contributie en benodigde sportattributen. Vanaf 1 januari 2019 heeft Leergeld de inkomensgrens voor een aanvraag van 120% naar 130% van het bijstandsniveau verhoogd. U kunt contact opnemen met Leergeld voor meer informatie of om een afspraak te maken met een medewerker. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl of doe een aanvraag via https://leergeld.nl/doe-een-aanvraag/.

Afmelden
Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Je dient uiterlijk 30 juni schriftelijk op te zeggen;
  • Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd middels een brief of mail aan: John Kamphuis, Bartokstraat 7, 7651 RA Tubbergen of johnkamphuis@hotmail.com;
  • Vermeld duidelijk om wie het gaat (naam, voorletters, geboortedatum);
  • Wanneer je geen financiële (of andere) verplichtingen* meer hebt ten opzichte van de vereniging krijg je per mail een bevestiging van de uitschrijving. De ledenadministratie laat daarmee ook de verleende machtiging voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld vervallen;
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor het gehele basketbalseizoen verschuldigd;
  • Indien je niet op tijd opzegt (uiterlijk 30 juni) ben je automatisch lid tot 1 juli van het volgende jaar. Je dient dan ook de volledige contributie voor dat verenigingsjaar te voldoen.

* Het spreekt voor zich dat alle in bruikleen zijnde spullen moeten worden geretourneerd, zoals wedstrijdtenue, shootingshirt, trainingspak, sporttas, basketbal, etc.