Afmelden
Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Je dient uiterlijk 30 juni schriftelijk op te zeggen;
  • Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd middels een brief of mail aan: John Kamphuis, Bartokstraat 7, 7651 RA Tubbergen of johnkamphuis@hotmail.com;
  • Vermeld duidelijk om wie het gaat (naam, voorletters, geboortedatum);
  • Wanneer je geen financiële (of andere) verplichtingen* meer hebt ten opzichte van de vereniging krijg je per mail een bevestiging van de uitschrijving. De ledenadministratie laat daarmee ook de verleende machtiging voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld vervallen;
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor het gehele basketbalseizoen verschuldigd;
  • Indien je niet op tijd opzegt (uiterlijk 30 juni) ben je automatisch lid tot 1 juli van het volgende jaar. Je dient dan ook de volledige contributie voor dat verenigingsjaar te voldoen.

* Het spreekt voor zich dat alle in bruikleen zijnde spullen moeten worden geretourneerd, zoals wedstrijdtenue, shootingshirt, trainingspak, sporttas, basketbal, etc.