Disclamer

Basketbalvereniging Jolly Jumpers streeft ernaar om de informatie op deze website en de informatie in haar digitale nieuwsbrief zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Echter, (prijs)wijzigingen, typefouten en afwijkende afbeeldingen worden voorbehouden. Aan de informatie op deze website en in de digitale nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Basketbalvereniging Jolly Jumpers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, wijzigen en verwijderen van de Basketbalvereniging Jolly Jumpers aanduidingen en merken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basketbalvereniging Jolly Jumpers, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.