Gedragsregels van de NOC*NSF

Ons uitgangspunt zijn de gedragsregels van de NOC*NSF (https://centrumveiligesport.nl) en de sportbonden. Deze zijn bindend voor iedere sportclub dus ook voor ons. 

Wij vinden het van groot belang dat alle sportbegeleiders van onbesproken gedrag zijn. daarom voeren mij met ieder die bij ons aan de slag wil een sollicitatie gesprek. Wij checken ook referenties bij verenigingen waar de sollicitant actief was. Dit geldt voor iedereen !  Ook checken wij de sollicitant via het Centrum Veilige Sport. Vanaf 2020 vragen we aan iedereen die in de sportbegeleiding bij ons aan de slag is of wil, een orginele Verklaring Omtrent Gedrag te laten zien. Wij registeren dit volgens de regels. 

Grensoverschrijdend gedrag tolereren wij niet bij Jolly Jumpers. Praat erover!

Jolly Jumpers vindt het belangrijk dat iedereen weet wat de club en gedragsregels zijn. Deze gelden voor de spelers, trainers, ouders, verzorgers en bezoekers.

1.       Toon respect voor elkaar

2.       Discrimineer niet, iedereen gelijk

3.       Wees vriendelijk

4.       Accepteer beslissingen van de coach of trainer

5.       Meld je op tijd af voor training of wedstrijd bij verhindering

6.       Intimidatie, grof taalgebruik, roddelen en pesterijen passen niet bij Jolly Jumpers

7.       Blijf van andermans spullen af

8.       Ruim je spullen op en help opruimen

9.       Vertrouw op de coaches en trainers

10.    Drugs, Alcohol, Doping is niet toegestaan in de sporthal

11.    Wees trots op je club